rule_head
ช่องทางการร่วมกิจกรรม
ร่วมสนุกได้ที่ AIS Facebook
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ระยะเวลากิจกรรม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการคอนเมนต์ใต้โพสต์
กิจกรรมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 23.59 น.
การประกาศผล
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 16:00 น.
ทาง AIS Facebook
สิทธิพิเศษ
 • ลูกค้าเอไอเอส เซเนเรด ร่วมสนุกชิงรางวัลบัตรชมคอนเสิร์ต “The Mask Singer 3” ฟรี! จำนวน 40 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง จำนวนทั้งสิ้น 80 ที่นั่ง ฟรี! เพียงคอมเมนต์ใต้โพสต์ ‘‘บอกชื่อหน้ากากที่คุณชอบ เพราะอะไร’’ และแชร์กิจกรรมนี้โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ แท็กคนที่คุณจะชวนไปด้วยกัน
  คำตอบที่ถูกใจคณะกรรมการที่สุด
  - อันดับที่ 1-5 จะได้รับบัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 3,500 บาท วันที่ 17 ก.พ.61 (1หมายเลข/1 รางวัล/ 2ที่นั่ง)
  - อันดับที่ 6-20 จะได้รับบัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 3,000 บาท วันที่ 17 ก.พ.61 (1หมายเลข/1 รางวัล/ 2ที่นั่ง)
  - อันดับที่ 21-40 จะได้รับบัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 3,000 บาท วันที่ 18 ก.พ.61 (1หมายเลข/1 รางวัล/ 2ที่นั่ง)

 • สำหรับการแสดง ณ Royal Paragon Hall
  - ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดการคอมเมนท์วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 24.00 น.
  - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:00 น. ทาง AIS Facebook Fanpage
  - คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด


ช่องทางการร่วมกิจกรรม
 • AIS Facebook Fanpage


ระยะเวลากิจกรรม
 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 (สิ้นสุดการคอมเมนท์วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 24.00น.)


สื่อประชาสัมพันธ์
 • AIS Facebook Fanpage
  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เปิดให้ลูกค้าร่วมสนุกกับกิจกรรม


การประกาศผล
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:00 น. ผ่านทาง AIS Facebook Fanpage


ก่อนรับความพิเศษทราบกติกาและเงื่อนไขกันก่อน
 1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ที่มียอดค่าใช้บริการขั้นต่ำต่อเดือน 500 บาท ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน ขึ้นไป
 2. ร่วมกิจกรรมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ AIS Facebook Fanpage (สิ้นสุดการคอมเมนต์วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 24.00น.)
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องคอมเมนต์ใต้โพสต์ ‘‘บอกชื่อหน้ากากที่คุณชอบ เพราะอะไร’’ และแชร์กิจกรรมนี้โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ แท็กคนที่คุณจะชวนไปด้วยกัน
 4. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกข้อความและเหตุผลที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร AIS Tower 1
 5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:00 น. ทาง AIS Facebook Fanpage
 6. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อขอข้อมูลจากบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยส่ง ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ AIS Serenade และชื่อบัญชีผู้ใช้ Facebook มาที่ aisserenade@ais.co.th ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
 7. คุณสมบัติผู้ได้รับรางวัล
  • เป็นลูกค้าไอเอส เซเรเนด ที่มียอดค่าใช้บริการต่อเดือน 500 บาทขึ้นไปในขณะได้รับรางวัล
  • หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าต้องอยู่ในสถานะ Active ปกติ ไม่มียอดค้างชำระ
  • พนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), ตัวแทนจำหน่ายและบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัวของพนักงานในบริษัทดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
 8. ของรางวัล จำนวนรวมทั้งสิ้น 40 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวนรวม 80 ใบรายละเอียดดังนี้
  • ผู้ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 1-5 จะได้รับบัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 3,500 บาท วันที่ 17 ก.พ.61 5 รางวัล (1หมายเลข/1 รางวัล/ 2ที่นั่ง)
  • ผู้ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 6-20 จะได้รับบัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 3,000 บาท วันที่ 17 ก.พ.61 15 รางวัล (1หมายเลข/1 รางวัล/ 2ที่นั่ง)
  • ผู้ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 21-40 จะได้รับบัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 3,000 บาท วันที่ 18 ก.พ.61 20 รางวัล (1หมายเลข/1 รางวัล/ 2ที่นั่ง)
 9. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากพบว่ามีชื่อ-สกุลซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับ ถัดไป
 10. ติดต่อรับบัตรคอนเสิร์ตได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-17.00 น. เท่านั้น
  (เว้นช่วงเวลา 12:00 – 13:30 น.) หากเกินระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยติดต่อได้ที่อาคาร AIS 1 ชั้น 11 ส่วนหลัง (ห้องประชุม 1)
  เอกสารเพื่อใช้ในการรับสิทธิ์:
  • บัตรประชาชนของผู้รับสิทธิ์
  • กรณีโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ได้รับสิทธิ์ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
  • ผู้ได้รับบัตรคอนเสิร์ตจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% จากมูลค่าของรางวัล ดังนี้
   i. บัตรคอนเสิร์ตมูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 2 ใบ รวมเป็นเงิน 6,000 บาท จะต้องชำระค่าภาษีเป็นเงิน 673 บาท
   ii. บัตรคอนเสิร์ตมูลค่ารางวัลละ 3,500 บาท จำนวน 2 ใบ รวมเป็นเงิน 7,000 บาท จะต้องชำระค่าภาษีเป็นเงิน 786 บาท
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรที่นั่งและรอบการแสดงให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก
 12. หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที โดยจะมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
 13. ผู้ร่วมกิจกรรมโปรดใช้ข้อความแสดงความประทับใจด้วยถ้อยคำสุภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน หากพบข้อความผิดกฎหมาย ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งมาที่ aisserenade@ais.co.th บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อความดังกล่าวภายใน 3 วัน
 14. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
 15. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


วิธีการรับบัตร
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ สามารถติดต่อรับบัตรได้ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-17.00 น. เท่านั้น (เว้นช่วงเวลา 12:00 – 13:30 น.) หากเกินระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยติดต่อได้ที่อาคาร AIS 1 ชั้น 11 ส่วนหลัง (ห้องประชุม 1)
 • เอกสารเพื่อใช้ในการรับสิทธิ์:
  • บัตรประชาชนของผู้รับสิทธิ์
  • กรณีโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ได้รับสิทธิ์ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
  • ผู้ได้รับบัตรคอนเสิร์ตจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% จากมูลค่าของรางวัล โดยแบ่งเป็น
   • บัตรคอนเสิร์ตมูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 2 ใบ รวมเป็นเงิน 6,000 บาท จะต้องชำระค่าภาษีเป็นเงิน 673 บาท
   • บัตรคอนเสิร์ตมูลค่ารางวัลละ 3,500 บาท จำนวน 2 ใบ รวมเป็นเงิน 7,000 บาท จะต้องชำระค่าภาษีเป็นเงิน 786 บาท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรที่นั่งและรอบการแสดงให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก


ประสบการณ์ความบันเทิงจากเอไอเอส เซเรเนด ที่ผ่านมา

และโปรดติดตามความบันเทิงแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี