ร่วมสนุกชิงรางวัลบัตรคอนเสิร์ต The Truth in Room39 Concert

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ ระบบเอไอเอส
อีเมล์

คุณชอบเพลงของ Room 39 เพลงใดมากที่สุด*
เหตุผลที่คุณชื่นชอบเพลงที่คุณเลือก*
ยืนยัน
พิเศษ! เอไอเอส เซเรเนด
เปิดประสบการณ์ด้านความบันเทิงให้ลูกค้า
กับคอนเสิร์ต The Truth in Room 39 Concert
ความจริงในห้องหมายเลข 39
ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 105

ร่วมสนุกชิงรางวัลบัตรชมคอนเสิร์ต
บัตรมูลค่าสูงสุด 3,000 บาท
25 รางวัลๆ ละ 2 ใบ

 • บอกชื่อเพลง Room39 ที่คุณชอบมากที่สุด พร้อมเหตุผล
 • แชร์กิจกรรมนี้พร้อมเปิด Public (สาธารณะ)
 • แท็กคนที่คุณอยากชวนไปค้นหาความจริงในห้อง Room39 ด้วยกัน

ข้อความที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดจะได้รับคัดเลือก
ร่วมสนุก เพียง 3 วัน เท่านั้น วันที่ 8-10 มีนาคม 2561

กติกาการร่วมกิจกรรม

สิทธิพิเศษ
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ร่วมสนุกชิงรางวัลบัตรชมคอนเสิร์ต Room39 Concert บัตรมูลค่าสูงสุด 3,000 บาท รางวัลละ 2 ใบ จำนวน 25 รางวัล!!
 • บอกชื่อเพลง Room39 ที่คุณชอบมากที่สุด พร้อมเหตุผล
 • แชร์กิจกรรมนี้พร้อมเปิด Public (สาธารณะ)
 • แท็กคนที่คุณอยากชวนไปค้นหาความจริงในห้อง Room39 ด้วยกัน

ข้อความที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด จะได้รับคัดเลือกให้รับบัตร ดังนี้
- อันดับที่ 1-5 จะได้รับบัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 3,000 บาท
- อันดับที่ 6-25 จะได้รับบัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 2,500 บาท
(1หมายเลข/1รางวัล/2ที่นั่ง) ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 105

ช่องทางการร่วมกิจกรรม
ร่วมสนุกผ่านทาง Website http://www.ais.co.th/serenadehappening/concert/

ระยะเวลากิจกรรม
วันที่ 8-10 มีนาคม 2561 (สิ้นสุดการเล่นกิจกรรม วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น.)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
 • ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง http://www.ais.co.th/serenadehappening/concert/

ก่อนรับความพิเศษทราบกติกาและเงื่อนไขกันก่อน
 1. ร่วมกิจกรรมในวันที่ 8-10 มีนาคม 2561 ที่ Website http://www.ais.co.th/serenadehappening/concert/
  • กรอกเบอร์มือถือ, Email, ชื่อ-นามสกุล ที่ตรงกับข้อมูลที่จดทะเบียน/แสดงตน ในระบบ AIS
  • บอกชื่อเพลงของ Room39 ที่คุณชอบมากที่สุด เพราะอะไร
  • แชร์กิจกรรมนี้พร้อมเปิด Public (สาธารณะ)
  • แท็กคนที่คุณอยากชวนไปค้นหาความจริงในห้อง Room39 ด้วยกัน
 2. สิ้นสุดการร่วมกิจกรรมใน วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 23.59น.
 3. ของรางวัลจำนวนรวมทั้งสิ้น 25 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวนรวม 50 ใบ
  • บัตรมูลค่า 3,000 บาท จำนวน 5 รางวัล (1หมายเลข/1 รางวัล/ 2ที่นั่ง)
  • บัตรมูลค่า 2,500 บาท จำนวน 20 รางวัล (1หมายเลข/1 รางวัล/ 2ที่นั่ง)
   ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 105
 4. ข้อความที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด จะได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมความพิเศษนี้
 5. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกข้อความและเหตุผลที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร AIS 1
 6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 20 มีนาคม เวลา 14:00 น. ทาง http://www.ais.co.th/serenadehappening/concert/
 7. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% จากมูลค่าของรางวัล
  • บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 3,000 บาท 2 ใบ รวมเป็นเงิน 6,000 บาท ชำระค่าภาษีเป็นเงิน 672.89 บาท
  • บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 2,500 บาท 2 ใบ รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ชำระค่าภาษีเป็นเงิน 560.75 บาท
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรที่นั่ง และรอบการแสดงให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก
 9. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจาก AIS Serenade เพื่อชำระภาษี ภายในระยะเวลา ที่กำหนด หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
 10. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากพบว่ามีชื่อ-สกุลซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับ ถัดไป
 11. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 1. คุณสมบัติผู้ได้รับรางวัล
  • เป็นลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ที่มียอดค่าใช้บริการขั้นต่ำต่อเดือน 500 บาท ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไปในขณะได้รับรางวัล
  • หมายเลขโทรศัพท์ต้องอยู่ในสถานะ Active ปกติ ไม่มียอดค้างชำระ
  • ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการ AIS Ultimate Surprize, AIS Trip, Serenade Ultimate Happening และ Serenade Exclusive Trip ภายในระยะเวลา 2 ปี
  • พนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, ตัวแทนจำหน่ายและบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัวของพนักงาน ในบริษัทดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
 2. หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที โดยจะมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมโปรดใช้ข้อความแสดงความประทับใจด้วยถ้อยคำสุภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน หากพบข้อความผิดกฎหมาย ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งมาที่ aisserenade@ais.co.th บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อความดังกล่าวภายใน 3 วัน
 4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจกติกาและเงื่อนไขกิจกรรมตลอดแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

วิธีการรับบัตร
 1. ผู้ได้รับบัตรคอนเสิร์ตจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% จาก มูลค่าของรางวัล ดังนี้
  • บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 3,000 บาท 2 ใบ รวมเป็นเงิน 6,000 บาท ชำระค่าภาษีเป็นเงิน 672.89 บาท
  • บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 2,500 บาท 2 ใบ รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ชำระค่าภาษีเป็นเงิน 560.75 บาท
  โดยชำระค่าภาษีและส่งเอกสาร ภายใน 22 มีนาคม 2561
  บัญชีธนาคาร: กรุงเทพ สาขาอารี
  ชื่อบัญชี: “บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด”
  เลขที่บัญชี: 127-4-89142-1
  ประเภท: ออมทรัพย์
 2. ส่งเอกสารเพื่อยืนยันมาที่ email : aisserenade@ais.co.th (ภายใน 22 มีนาคม 2561)
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • หลักฐานการโอนเงิน
   **ภาพนามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 5 MB**
  (หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป)
 3. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ สามารถติดต่อรับบัตรได้ระหว่าง วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. เท่านั้น โดยติดต่อได้ที่อาคาร AIS 1 ชั้น 11 ส่วนหลัง (ห้องประชุม 1) หากเกินระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 4. เอกสารเพื่อใช้ในการรับบัตร
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล ระบุที่อยู่จัดส่งเอกสาร พร้อมเซ็นต์รับรอง
  • หลักฐานการโอนเงิน / Pay Slip
  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับบัตรแทน จะต้องใช้เอกสารดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล ระบุที่อยู่จัดส่งเอกสาร พร้อมเซ็นต์รับรอง และเขียนระบุให้ชัดเจนว่ามอบอำนาจให้บุคคลใดมารับบัตรแทน
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจ ให้มารับรางวัลแทน พร้อมเซ็นต์รับรอง
  • หลักฐานการโอนเงิน / Pay Slip
  • แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ได้รับสิทธิ์ให้กับเจ้าหน้าที่
 5. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ ให้ผู้อื่นได้
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรที่นั่งและรอบการแสดงให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประสบการณ์ความบันเทิงจากเอไอเอส เซเรเนด ที่ผ่านมา

และโปรดติดตามความบันเทิงแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี