ร่วมสนุกชิงรางวัลบัตรคอนเสิร์ต PECK PALITCHOKE “FIRST DATE”

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ ระบบเอไอเอส
อีเมล์

บอกเล่าความประทับใจเกี่ยวกับ FIRST DATE ของคุณ*
คุณชอบเพลงของ Peck Palitchoke เพลงใดมากที่สุด*
ยืนยันดาวน์โหลดแอป MY AIS เรียบร้อยแล้ว

ยืนยัน
พิเศษ! เอไอเอส เซเรเนด
เปิดประสบการณ์ด้านความบันเทิงให้ลูกค้า
กับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก PECK PALITCHOKE 'FIRST DATE'
ในวันที่ 20-22 เมษายน 2561 ณ Royal Paragon Hall

ร่วมสนุกชิงรางวัลบัตรชมคอนเสิร์ต
บัตรมูลค่าสูงสุด 4,000 บาท 25 รางวัลๆ ละ 2 ใบ
 • บอกเล่าความประทับใจเกี่ยวกับ FIRST DATE ของคุณ
 • แชร์กิจกรรมนี้พร้อมเปิด Public (สาธารณะ)
 • แท็กคนที่คุณอยากชวนไปออกเดทด้วยกัน
 • ดาวน์โหลดแอป MY AIS พร้อม Login icon_app_b icon_play_b
ข้อความที่โดนใจ คณะกรรมการ มากที่สุด จะได้รับคัดเลือก
ร่วมสนุก เพียง 3 วัน เท่านั้น
วันที่ 15-17 มีนาคม 2561

กติกาการร่วมกิจกรรม

สิทธิพิเศษ
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ร่วมสนุกชิงรางวัลบัตรชม
คอนเสิร์ต PECK PALITCHOKE 'FIRST DATE'
บัตรมูลค่าสูงสุด 4,000 บาท รางวัลละ 2 ใบ จำนวน 25 รางวัล!!
 • บอกเล่าความประทับใจเกี่ยวกับ FIRST DATE ของคุณ
 • แชร์กิจกรรมนี้พร้อมเปิด Public (สาธารณะ)
 • แท็กคนที่คุณอยากชวนไปออกเดทด้วยกัน
 • ดาวน์โหลดแอป MY AIS  

ข้อความที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด จะได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมความพิเศษนี้
 • อันดับที่ 1-5 จะได้รับบัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 4,000 บาท (1 รางวัล / 2ที่นั่ง)
 • อันดับที่ 6-15 จะได้รับบัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 3,500 บาท (1 รางวัล / 2ที่นั่ง)
 • อันดับที่ 16-25 จะได้รับบัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 3,000 บาท (1 รางวัล / 2ที่นั่ง)
  ในวันที่ 20-22 เมษายน 2561 ณ Royal Paragon Hall

ช่องทางการร่วมกิจกรรม
ร่วมสนุกผ่านทาง Website http://www.ais.co.th/serenadehappening/concert/

ระยะเวลากิจกรรม
วันที่ 15– 17 มีนาคม 2561 (สิ้นสุดการคอมเมนท์วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น.)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
 • วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง http://www.ais.co.th/serenadehappening/concert/

วิธีการรับบัตร
 1. ผู้ได้รับบัตรคอนเสิร์ตจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% จากมูลค่าของรางวัล ดังนี้
  • บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 4,000 บาท 2 ใบ รวมเป็นเงิน 8,000 บาท ชำระค่าภาษีเป็นเงิน 897.19 บาท
  • บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 3,500 บาท 2 ใบ รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ชำระค่าภาษีเป็นเงิน 785.04 บาท
  • บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 3,000 บาท 2 ใบ รวมเป็นเงิน 6,000 บาท ชำระค่าภาษีเป็นเงิน 672.89 บาท
  โดยชำระค่าภาษีและส่งเอกสาร ภายใน 2 เมษายน 2561
  บัญชีธนาคาร: กรุงเทพ สาขาอารี
  ชื่อบัญชี: “บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด”
  เลขที่บัญชี: 127-4-89142-1
  ประเภท: ออมทรัพย์
 2. ส่งเอกสารเพื่อยืนยันมาที่ email : aisserenade@ais.co.th
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • หลักฐานการโอนเงิน
   **ภาพนามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 5 MB**
  (หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป)
 3. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ สามารถติดต่อรับบัตรได้ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. เท่านั้น โดยติดต่อได้ที่อาคาร AIS 1 ชั้น 11 ส่วนหลัง (ห้องประชุม 1) หากเกินระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 4. เอกสารเพื่อใช้ในการรับบัตร
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล
   • ระบุที่อยู่จัดส่งเอกสาร
   • พร้อมเซ็นต์รับรอง
  • หลักฐานการโอนเงิน / Pay Slip
  • แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับสิทธิ์
  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับบัตรแทน จะต้องใช้เอกสารดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล
   • ระบุให้ชัดเจนว่ามอบอำนาจให้ผู้ใดมารับบัตรแทน
   • ระบุที่อยู่จัดส่งเอกสาร
   • พร้อมเซ็นต์รับรอง
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจ ให้มารับรางวัลแทน พร้อมเซ็นต์รับรอง
  • หลักฐานการโอนเงิน / Pay Slip
  • แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ได้รับสิทธิ์ให้กับเจ้าหน้าที่
 5. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรที่นั่งและรอบการแสดงให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก
ก่อนรับความพิเศษทราบกติกาและเงื่อนไขกันก่อน
 1. ร่วมกิจกรรมในวันที่ 15-17 มีนาคม 2561 ที่ Website http://www.ais.co.th/serenadehappening/concert/
  • กรอกเบอร์มือถือ, Email, ชื่อ-นามสกุล ที่ตรงกับข้อมูลที่จดทะเบียน/แสดงตน ในระบบ AIS
  • บอกเล่าความประทับใจเกี่ยวกับ FIRST DATE ของคุณ
  • แชร์กิจกรรมนี้พร้อมเปิด Public (สาธารณะ)
  • แท็กคนที่คุณอยากชวนไปออกเดทด้วยกัน
  • ดาวน์โหลดแอป MY AIS พร้อม Login
 2. สิ้นสุดการร่วมกิจกรรมในวันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น.
 3. ของรางวัลจำนวนรวมทั้งสิ้น 25 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวนรวม 50 ใบ
  • บัตรมูลค่า 4,000 บาท จำนวน 5 รางวัล (1หมายเลข/1 รางวัล/ 2ที่นั่ง)
  • บัตรมูลค่า 3,500 บาท จำนวน 10 รางวัล (1หมายเลข/1 รางวัล/ 2ที่นั่ง)
  • บัตรมูลค่า 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล (1หมายเลข/1 รางวัล/ 2ที่นั่ง)
 4. ข้อความที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด จะได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมความพิเศษนี้
  • อันดับที่ 1-5 จะได้รับบัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 4,000 บาท
  • อันดับที่ 6-15 จะได้รับบัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 3,500 บาท
  • อันดับที่ 16-25 จะได้รับบัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 3,000 บาท
 5. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกข้อความและเหตุผลที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร AIS 1
 6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 29 มีนาคม เวลา 14:00 น. ทาง http://www.ais.co.th/serenadehappening/concert/
 7. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% จากมูลค่าของรางวัล
  • บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 4,000 บาท 2 ใบ รวมเป็นเงิน 8,000 บาท ชำระค่าภาษีเป็นเงิน 897.19 บาท
  • บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 3,500 บาท 2 ใบ รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ชำระค่าภาษีเป็นเงิน 785.04 บาท
  • บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 3,000 บาท 2 ใบ รวมเป็นเงิน 6,000 บาท ชำระค่าภาษีเป็นเงิน 672.89 บาท
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรที่นั่ง และรอบการแสดงให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก
 9. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจาก AIS Serenade เพื่อชำระภาษี ภายในระยะเวลาที่กำหนดหากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
 10. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากพบว่ามีชื่อ-สกุลซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
 11. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 1. คุณสมบัติผู้ได้รับรางวัล
  • เป็นลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ที่มียอดค่าใช้บริการขั้นต่ำต่อเดือน 500 บาท ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไปในขณะได้รับรางวัล
  • หมายเลขโทรศัพท์ต้องอยู่ในสถานะ Active ปกติ ไม่มียอดค้างชำระ
  • ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการ AIS Ultimate Surprize, AIS Trip, Serenade Ultimate Happening และ Serenade Exclusive Trip ภายในระยะเวลา 2 ปี
  • พนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, ตัวแทนจำหน่ายและบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัวของพนักงานในบริษัทดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
 2. หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที โดยจะมอบของรางวัลให้แก่ ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมโปรดใช้ข้อความแสดงความประทับใจด้วยถ้อยคำสุภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หากพบข้อความผิดกฎหมาย ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งมาที่ aisserenade@ais.co.th บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อความดังกล่าวภายใน 3 วัน
 4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจกติกาและเงื่อนไขกิจกรรมตลอดแล้ว ตกลงยินยอม ที่จะปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
ประสบการณ์ความบันเทิงจากเอไอเอส เซเรเนด ที่ผ่านมา

และโปรดติดตามความบันเทิงแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี