ร่วมสนุกชิงรางวัลบัตรคอนเสิร์ต G19

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ ระบบเอไอเอส
อีเมล์
เลือกศิลปิน G19 ที่ร็อกกระแทกใจคุณมากที่สุด พร้อมบอกเหตุผลมันส์ๆที่คุณชื่นชอบ*
 • บอดี้สแลม
 • บิ๊กแอส
 • อินสติ้งค์
 • ป้าง นครินทร์
 • พาราด็อกซ์
 • ค็อกเทล
 • ลาบานูน
 • หนุ่ม KALA
 • 25hours
 • เคลียร์
 • เรโทรสเปค
 • สวีท มัลเล็ท
 • เดอะมูส
 • เดอะเยอร์ส
 • ปั้น แบชเชอร์
 • เยสเซอร์เดย์
 • ปาล์มมี่
 • พลพล
 • กวาง ABNormal
เหตุผลมันส์ๆที่คุณชื่นชอบ ศิลปิน G19 ที่คุณเลือก*
ยืนยัน
พิเศษ! เอไอเอส เซเรเนด
เปิดประสบการณ์ด้านความบันเทิงให้ลูกค้า

กับที่สุดของมหกรรมความร็อกของประเทศไทย ‘‘genie fest 19 ปี กว่าจะร็อกเท่าวันนี้’’

ร่วมสนุกชิงรางวัลบัตรคอนเสิร์ต 50 รางวัล บัตรมูลค่า 1,500 บาท รางวัลละ 2 ใบ

 • เลือกศิลปิน G19 ที่ร็อกกระแทกใจคุณมากที่สุด พร้อมบอก เหตุผลมันส์ๆ
 • แชร์กิจกรรมนี้พร้อมเปิด Public (สาธารณะ)
 • แท็กคนที่คุณอยากชวนไปร็อกด้วยกัน
 • ข้อความที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด จะได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมความมันส์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน!!

กติกาการร่วมกิจกรรม

ก่อนรับความพิเศษทราบกติกาและเงื่อนไขกันก่อน
 1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ที่มียอดค่าใช้บริการขั้นต่ำต่อเดือน 500 บาท ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป
 2. ร่วมกิจกรรมในวันที่ 23-25 มกราคม 2561 โดย
  • กรอกเบอร์มือถือ, Email, ชื่อ-นามสกุล ที่ตรงกับข้อมูลที่จดทะเบียน/แสดงตน ในระบบ AIS
  • เลือกศิลปิน G19 ที่ร็อกกระแทกใจคุณมากที่สุด พร้อมบอกเหตุผลมันส์ๆที่คุณชื่นชอบ
  • แชร์ภาพกิจกรรมนี้โดยตั้งค่าเป็น Public (สาธารณะ) พร้อมแท็กเพื่อนที่อยากชวนไปร็อก ด้วยกัน 1 คน
 3. สิ้นสุดการร่วมกิจกรรม ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น.
 4. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกข้อความและเหตุผลที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด ในวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร AIS 1
 5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 12:00 น. ทาง http://www.ais.co.th/serenadehappening/concert
 6. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจาก AIS Serenade เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
 7. คุณสมบัติผู้ได้รับรางวัล
  • เป็นลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ที่มียอดค่าใช้บริการขั้นต่ำต่อเดือน 500 บาท ต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไปในขณะได้รับรางวัล
  • หมายเลขโทรศัพท์ต้องอยู่ในสถานะ Active ปกติ ไม่มียอดค้างชำระ
  • ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการ AIS Ultimate Surprize, AIS Trip, Serenade Ultimate Happening และ Serenade Exclusive Trip ภายในระยะเวลา 2 ปี
  • พนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, ตัวแทนจำหน่ายและบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัวของพนักงาน ในบริษัทดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
 8. ของรางวัล จำนวนรวมทั้งสิ้น 50 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวนรวม 100 ใบในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
 9. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% จากมูลค่าของรางวัล บัตรคอนเสิร์ตมูลค่ารางวัลละ 1,500 บาท จำนวน 2 ใบ รวมเป็นเงิน 3,000 บาท จะต้องชำระ ค่าภาษีเป็นเงิน 337 บาท
 1. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากพบว่ามีชื่อ-สกุลซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
 2. ติดต่อรับบัตรได้ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-12.00 น. เท่านั้น ณ อาคาร AIS 1 ชั้น 11 ส่วนหลัง (ห้องประชุม 1) เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 3. เอกสารเพื่อใช้ในการรับรางวัล
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรางวัล
  • แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับสิทธิ์
  • หลักฐานการโอนเงิน / Pay Slip
  • กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับบัตรคอนเสิร์ตแทน จะต้องใช้เอกสารดังนี้
   • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรางวัล และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเซ็นต์รับรอง สำเนาถูกต้อง
   • หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ได้รับสิทธิ์ให้กับเจ้าหน้าที่
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรที่นั่ง และรอบการแสดงให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก
 5. หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมายคณะกรรมการ จะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที โดยจะมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมโปรดใช้ข้อความแสดงความประทับใจด้วยถ้อยคำสุภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรมอันดีของประชาชน หากพบข้อความผิดกฎหมาย ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งมาที่ aisserenade@ais.co.th บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อความดังกล่าวภายใน 3 วัน
 7. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ ให้ผู้อื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
 8. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจกติกาและเงื่อนไขกิจกรรมตลอดแล้ว ตกลงยินยอมที่จะ ปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
ประสบการณ์ความบันเทิงจากเอไอเอส เซเรเนด ที่ผ่านมา

และโปรดติดตามความบันเทิงแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี